Verboden voorwerpen

Voor veiligheidsredenen zijn grote tassen en zakken niet toegelaten op het evenement. Het spreekt voor zich dat vuurwapens, messen, stompe voorwerpen en drugs verboden zijn.